Pentulista

Tältä sivulta löydät kaiken tarvittavan tiedon pentulistaan liittyen, sekä tietoa tulevista, syntyneistä ja kotia etsivistä kääpiöpinsereistä.

Sähköinen pentulista-lomake löytyy tämän sivun alalaidasta.

HUOM Kasvattajat!
Muistattehan täyttää pentueen luovutuksen jälkeen yhdistyksen pentueseurantalomakkeen. Kiitos!

PENTUESEURANTALOMAKE


SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY:N PENTULISTALLE PÄÄSYN EDELLYTYKSET

Tee kirjallinen urostiedustelu jalostustoimikunnalle ajoissa ennen juoksun alkua. Voit myös itse päättää yhdistelmästä. Ilmoittakaa pentue listalle astutuksen jälkeen. Tee pentujen syntymästä ilmoitus mieluiten heti, viimeistään viikon kuluttua tapahtumasta, muuten pentue poistetaan listalta. Ilmoita myös, jos narttu jää tyhjäksi. Myös myydyt pennut / pentueet on hyvä ilmoittaa.

Merkkien selitykset: silmätarkastettu OK (tulos alle 24 kk vanha) polvitarkastettu 0/0 (tulos/tulos)

Ilmoita pentuetta koskien ainakin: 

   • vanhempien nimet
   • tittelit / korkein näyttelytulos
   • silmätutkimustulos
   • polvitutkimustulos
   • pentueen sukusiitosprosentti (viidellä polvella laskettuna)
   • täyttääkö pentue jalostussuositukset(jos ei niin miksi)
   • sekä halutessasi vanhempien muut mahdolliset tulokset (LTE, BH, MH jne)
  Pentue on listalla 8 viikkoa pentujen syntymästä alkaen. Tämän jälkeen pentue poistetaan, ellei kasvattaja hyvissä ajoin ennen 8 viikon määräajan päättymistä ilmoita haluavansa lisäaikaa. Lisäaikaa myönnetään kaksi viikkoa kerrallaan. Kun pyydät lisäaikaa, ilmoita vapaana olevien pentujen määrä, väri ja sukupuoli.

Pentulistalle päästäkseen pentueen on 1.8.2013 alkaen täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

 • Kasvattajan on oltava Suomen Kääpiöpinserit ry:n jäsen
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla näyttelyistä EH/ERI tai jalostustarkastuslausunto, jossa kokonaisvaikutelma ’erittäin hyvä’ tai ’erinomainen’
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallinen polvitarkastuslausunto Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti. Toisella vanhemmalla polvitarkastustulos saa olla korkeintaan 1/1, jolloin toisella vanhemmalla oltava 0/0 -lausunto. Mikäli koiralla on kaksi eriävää tulosta, huonompi tulos jätetään voimaan, ellei koira ole käynyt polvipaneelissa.Molemmilla vanhemmilla tulee olla virallinen polvitarkastuslausunto Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti. Toisella vanhemmalla polvitarkastustulos saa olla korkeintaan 1/1, jolloin toisella vanhemmalla oltava 0/0 -lausunto. Mikäli koiralla on kaksi eriävää tulosta, huonompi tulos jätetään voimaan, ellei koira ole käynyt polvipaneelissa.
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla voimassa oleva, alle 24 kk vanha silmätarkastustulos. Koiran, jolla on todettu harmaakaihi, PRA, linssiluksaatio, tai PHTVL/PHPV aste 2-6, pentuetta ei oteta pentulistalle. Toisella vanhemmalla saa olla korkeintaan PHTVL/PHPV aste 1, jolloin toisella vanhemmalla oltava 0 -lausunto. Mikäli koiralla on kaksi eriävää tulosta, huonompi tulos jätetään voimaan, ellei koira ole käynyt silmäpaneelissa.
 • Nartun tulee astutushetkellä olla täyttänyt 18 kuukautta
 • Nartulla ei ole yli 5:ttä pentuetta
 • Narttu ei ole täyttänyt kahdeksaa (8) vuotta
 • Kasvattaja vakuuttaa, ettei pentueen vanhemmilla ole varvasanomaliaa (lisätty 24.8.2015)

Kasvattajia pyydetään kiinnittämään huomiota yhdistelmän sukusiitosprosenttiin, jonka toivotaan jäävän viidellä polvella laskettuna alle 6,25%. Mahdollisesta sukusiitosprosentin ylityksestä lisätään maininta pentueen kohdalle.

Lisäksi tuontikoirien ja ulkomaisten koirien osalta:

Suomessa olevia tuontikoiria, joilla on oikeus osallistua näyttelyyn Suomessa, käsitellään samojen ehtojen mukaan samoin kuin Suomessa syntyneitä koiria.

Tuontikoirat, joilla ei ole oikeutta osallistua näyttelyyn Suomessa, voidaan hyväksyä listalle seuraavin perustein:

 • Koiralla on listan ehtojen mukainen näyttelytulos jostain FCI maasta
 • Koiralla on jalostustarkastuslausunto jossa kokonaisvaikutelma ’erinomainen’ / ’erittäin hyvä’ tai ’hyvä’
 • Jalostustoimikunnan poikkeusluvalla

1) Ulkomailla tapahtuneiden astutusten tuloksena syntyneet pentueet hyväksytään listalle vanhempien tulosten perusteella, jos ne on saatu FCI-maasta tai koirasta on esittää lisätietoja, joiden perusteella listalle pääsystä voidaan päättää. Lisäselvitykset on toimitettava hyvissä ajoin ennen pentujen syntymää, mieluiten jo ennen astutusta.

2) Tuontikoira, joka tuontihetkellä on tiine ja jonka pennut rekisteröidään Suomeen, pääsee listalle jos vanhemmilla on ehdot täyttäviä FCI-maiden tuloksia, tai vanhemmista on esittää lisätietoja, joiden perusteella listalle pääsystä voidaan päättää. Lisäselvitykset on toimitettava hyvissä ajoin ennen pentujen syntymää, mieluiten jo ennen koiran saapumista Suomeen.

Pakaste- ja tuoresperman käyttöön sovelletaan kohtia 1 ja 2.

Terveystarkastusten osalta tuontikoiriin pätevät listan ehdot soveltuvin osin.

POIKKEUS:
Jalostustoimikunta voi hyväksyä erityisen painavin syin listalle pentueen jonka vanhemmista toinen ei täytä vaatimuksia. Tästä on kuitenkin toimitettava jalostustoimikunnalle selvitys hyvissä ajoin ennen astutusta tai välittömästi astutuksen tapahduttua.

HUOM! Kaikilta osin tulee noudattaa Suomen Kennelliitto ry:n sääntöjä ja määräyksiä.


PENTULISTAN SÄHKÖINEN LOMAKE