Yhdistyksen historia

Suomen Kääpiöpinserit ry on perustettu Hollolassa, ravintola Salpakievarissa 27.4.1997, paikalla oli 29 perustajajäsentä. Suomen Kääpiöpinserit ry on ollut vuodesta 2005 alkaen rotua harrastava yhdistys ja kuului jäsenenä Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestöön sekä Helsingin Seudun Kennelpiiriin ja Suomen Kennelliittoon. Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestö on sittemmin lakkautettu.

Ennen erillisten rotukerhojen perustamista kääpiöpinsereiden etuja hoidettiin keskitetysti yhdessä muiden Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestö ry:n, tuolloin vielä Suomen Snautseri-Pinserikerho ry:n, rotukerhojen kanssa. Rotujärjestöllä oli yhteinen hallitus, jossa jokaisella rotukerholla on kaksi edustajaa.


Kesällä 2011 Suomen Kääpiöpinserit ry toimitti Suomen Kennelliittoon rotujärjestö-anomuksen, tarkoituksenaan hakeutua omaksi rotujärjestöksi vuoden 2012 alusta. Rotujärjestöoikeuksien myöntämisen jälkeen Suomen Kääpiöpinserit ry ei enää kuulu jäsenenä Suomen Snautseri- Pinserikeskusjärjestö ry:n eikä myöskään Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n. Suomen Kääpiöpinserit ry on toiminut rotujärjestönä vuoden 2012 alusta lähtien.

Yleistä yhdistyksestä

Suomen Kääpiöpinserit ry:n tehtävä on rotujärjestönä edistää rodunomaisten ja terveiden
kääpiöpinsereiden jalostusta ja tunnetuksi tulemista sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa heidän koiraharrastustensa edistämisessä. Yhdistyksen tarkoitusta on pyritty toteuttamaan järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia sekä ohjaamalla tarvittaessa jalostustoimintaa ja järjestämällä jalostus- ja terveystarkastuksia. Suomen Kääpiöpinserit ry julkaisi yhdessä kolmen muun snautseri-pinseri-rodun kanssa 4 kertaa vuodessa ilmestyvää erittäin korkeatasoista Snautseri-Pinseri –lehteä aina vuoteen 2022 loppuun saakka. Vuoden 2023 alusta alkaen aloimme tuottamaan yhdesä Pinserit ry:n ja Suomen Affenpinserit ry:n kanssa täysin uutta Pinserit-lehteä.

Suomen Kääpiöpinserit ry:n toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi rotujärjestössä toimii tarpeen mukaan jalostustoimikunta, näyttelytoimikunta sekä koulutustoimikunta. Toimikunnat tekevät toiminnastaan toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka hallitus pyrkii ottamaan huomioon koko järjestön budjettia tehdessään.