JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN JA PEVISAN päätös 22.8.2017

  • Tulosta

 

Suomen Kennelliitto Jalostustieteellinen toimikunta, päätös Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) jatkamisesta sekä jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) hyväksymisestä!

 

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätös 22.8.2017 (8/2017): Toimikunta hyväksyy esityksen kääpiöpinserin JTO:ksi kiitoksin ja muutamalla täydennyksellä kaudeksi 2018 – 2022. Täydennetty ohjelma pitää toimittaa tiedoksi Kennelliiton toimistoon kuluvan vuoden loppuun mennessä. Toimikunta hyväksyy rodulle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto ja polvitutkimuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta, linssiluksaatiota tai PHTVL/PHPV-sairauden astetta 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Patellaluksaation raja-arvo on aste 1.

Ohjelma on voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022.. Toimikunta suosittelee, että rodulle tehtäisiin esitys uroksen jälkeläismäärän rajoittamisesta. Myös kaihitilannetta pitää seurata ja silmätarkastusväliä tarvittaessa jälleen lyhentää. Toimikunta hyväksyy kääpiöpinserille seuraavan rotukohtaisen erityisehdon: Nartun tulee astutushetkellä olla täyttänyt 18 kk. Ehto tulee voimaan 1.1.2018.