YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS 30.6.2012

  • Tulosta

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YLEISKOKOUKSEEN
Suomen Kääpiöpinserit ry:n ylimääräinen yleiskokous pidetään Helsingissä Liikuntamyllyn koulutustilassa, os. Myllypurontie 1, Helsinki lauantaina 30.6.2012 klo 12.00. Valtakirjojen tarkistus 11.25-11.55.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös vuodelta 2011
6. Vahvistetaan tilinpäätös
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä
8.1. Keskustelu rotukohtaisista erityisehdoista
9. Kokouksen päättäminen

Ylimääräisessä yleiskokouksessa jatketaan keskustelua jalostustoimikunnan laatimista rotukohtaisista erityisehdoista. Muu aiheeseen liittyvä materiaali tulossa piakkoin yhdistyksen sivuille.

Kokouskutsu julkaistaan myös Snautseri-Pinseri-lehdessä 2/2012.

TERVETULOA!